חצי- מחצית.

ללא השלם לא היה חצי.

במחשבה מעמיקה נוספת,
גם השלם הוא חצי ממשהו
אחד הוא חצי משתיים.

והחצי הוא השלם של הרבע.
כך שחצי הוא מושג שאינו קיים.
ואם השלם הוא חצי ממשהו,
אז גם השלם הוא מושג שאינו קיים.

.

לכן, פעולת חציה בסטייל מסכת פרה ז,ה יכולה להתקיים רק על מחצית השקל.

זאת אומרת שגם אם תתרום בשדה תרומות מליארד שקל אתה לא יכול לעשות את פעולת מחצית השקל לצורך פדיון נפשך כשאתה מקריב אדם שאתה קורא לו שווערצע חייעז או ווילדע חייעז ככפרה לחטאך.

זאת הסיבה כנראה שבורא עולם אמר, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט לצורך כפרה על נפש. ופה לא מוסיפים למוסיף.

ואתה יודע, אתה לא יכול להפעיל שדה תרומות כשאתה תורם מחצית השקל. ובשורה התחתונה כל ההשגים שלך לא היו באמת.. זה רק כי בורא עולם איפשר לך..

זאת אומרת שביום דין, אם אתה נמצא במצב שלא זרה תאוותך עוד אוכלך בפיך :

מס.

יענו כשכוחך סותר את מהות עליונותו הבלעדית של בורא עולם,

השועל..

אותו כח שמאפשר לך לא לשלם חוב כשיש ברשותך כל כך הרבה כסף שאחרי שתחזיר את  החוב  ישאר ברשותך כסף שיספיק -לך לנכדך נינך ובני נינך לחיות חיי עושר ואתה עוד מתווכח על מיסים ותמלוגים ומוכר לעם ישראל את אוצרותיו של עם ישראל ביוקר ויש כל כך הרבה ענים בישראל שהנתח שלקחת אתה ודומך מעוגת הכסף של ישראל, הוא הסיבה שיש כל כל הרבה עניים בישראל,

גם בחוקי המשחק שאתה מכיר בהם בורא עולם מנצח אותך.

ואז אתה יודע.. הוא הורג במשמנים…

אתה יודע שיש עבר ללמוד ממנו. מה קורה לך ולצאן הברזל מרעיתך כשלא זרה תאוותך עוד אוכלך בפיך.

כי אתה יודע יש מצב שלנוכח חוסר היכולת שלנו לדעת מתי הוא היום השביעי לפי ספירת הבריאה, יש מצב שהדוסים שמרו הרבה מאוד שבתות לשווא.כך שיש מצב שכל השרפות שלהם בכיכר השבת(וזאת כשהם לא דורשים לשנות את שם הערים גת ואשקלון בישראל (פיקוח נפש דוחה שבת, אתה יודע))- לשווא. בדיוק כמו לימודיהם בישיבות- לשווא. אוננות.

.

משקלמחצית השקל. רייזלה. ספורות.

.

Write a Comment

Copyright © 2021 . All rights reserved.