חמישים יום מגפה לעומת חמישים ימי מלחמה.

כ- חמישים יום לאחר תחילת המגפה:

“בעקבות מיעוט הנסיעות נרשמה ירידה משמעותית בנפגעים בתאונות דרכים. ברבעון הראשון של 2020 נרשמה ירידה של 26% במספר ההרוגים בתאונות הדרכים בכבישי ישראל ביחס לשנת 2019” wikipedia.

“בשנת 2016 נהרגו בישראל 373 בני אדם בתאונות דרכים, עלייה של 4.7% לעומת השנה הקודמת. ב-2016 תאונות דרכים היו הגורם ל-0.85% ממקרי המוות בישראל, אשר מתפלגים בקירוב כך: כ-1% ממקרי המוות של גברים וכ-0.5% ממקרי המוות של נשים.” wikipedia.

“בשנת 2009, בה נהרגו 370 בני אדם.” wikipedia.

זאת אומרת כ- 90 הרוגים  ברבעון.

עד השמונה עשר לחודש בחודש האביב- הרוגים במגפה:

ישראל – 103.

בערך פחות הרוגים בתאונות דרכים- כ- 20.

בערך פחות הרוגים במלחמה בקייץ כ- 74.

פלסטין -2.

בערך פחות הרוגים במלחמה בקיץ- 2203.

עוד בחינות: 1. 2.

https://he.wikipedia.org/wiki/התפרצות_נגיף_הקורונה_בישראל.

https://he.wikipedia.org/wiki/התפרצות_נגיף_הקורונה_בשטחי_הרשות_הפלסטינית.

כולנו יודעים שהיו אותות מלחמה לפני שפרצה המגפה. והמגפה דכאה את היכולת להקים מלחמה. כך שבכל מקרה המשק היה מושבת בעת מלחמה, והילדים והעובדים היו נשארים בבית.

גם במקרה מלחמה וגם במקרה המגפה  החיל שעובד בחופש מהצבא, לא יכול לעבוד, ויש מצב שגם במקרה המגפה החיל לא יוכל לשלם את חשבון הטלפון ואלוביץ’ ודרהי ינתקו לו את הטלפון, במקרה המגפה אם החיל שתתקשר לבנה ובנה לא יענה, אם החיל לא תהיה מודאגת כמו שהיא דאגה בעת צוק איתן שבנה לא ענה לטלפון.  

.