חודש תשיעי.

שיהיה חודש טוב, לעם היהודי והגר התושב עמנו.

קבלת תשלומים מביטוח לאומי- היום העשרים לחודש.

קבלת שכר ממקומות העבודה- מהיום השנים ועשרים לחודש ועד היום השני לחודש הבא.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.