חודש שני.

שיהיה חודש טוב.

יום לקבלת תשלומים מביטוח לאומי: השלושה ועשרים לחודש.

ימים לקבלת שכר ממקומות העבודה: ברביעי או בחמישי לחודש.

מועדי קבלת שכר נכתבים באתר על פי המועדים היהודים, כדי שהחיכון לשכר יהיה חיכיון על פי המועדים היהודים, ולא הנוצרים.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.