חודש שלישי.

שיהיה חודש טוב.

יום לקבלת תשלומים מביטוח לאומי- החמישה ועשרים לחודש.

ימים לקבלת שכר ממקומות העבודה: עד ל- שביעי לחודש.

החודש לפי הספורות הנוצריות- חודשים שישי ושביעי.

החודש לפי הספורות הבבליות- סיוון- חודש שמיני.

על פי תורת ישראל ראש החודשים הוא חודש האביב הוא החודש הראשון בשנה.

לצורך העניין  ככתוב בתורה החודש בו חלים חג הסוכות  ויום הכיפורים- הוא החודש השביעי.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.