היום השנים ועשרים לחודש.

החל מיום השבעה עשר לחודש הרביעי ועד היום התשיעי לחודש החמישי, נהוג לא ללכת לים. אני נוהגת כמנהג זה בימים של בין צום החודש הרביעי לצום החודש החמישי. בעת הזאת שהעם היהודי חזר לארצו אני טוענת שאין צורך לצום.

יש שטוענים שבורא עולם שולח מדוזות לחופים כדי שישראל לא יבואו לים בימים אלה.. המנהג נולד בעצת ימאים שזיהו שבימים אלה הים מסוכן.

ג'ים מוריסון אמר-

"Thank you oh lord For the white blind light,

Thank you oh lord For the white blind light.

A city rises from the sea,

I had a splitting headache From which the future's made…"

אומרים ראש חודש טוב ביום האחרון של החודש וביום הראשון שבא לאחריו או ביום הראשון  והשני של החודש, כי לא יודעים בבטחה את המועד על פי הירח מהארץ. אני טוענת שזה בגלל שהמדידה של גודל הירח נעשית בערב ולא בעת עלות השחר כשמתחיל יום חדש. זאת הסיבה שבמועד הראשון של חודש שביעי קבעו יומיים שבתון ולא יום אחד ככתוב בתורה אודות המועד הראשון של חודש שביעי שאני טוענת שלא נכון הדבר להחיל מועד זה כראש השנה. בתורה כתוב שחודש האביב הוא הראשון והוא ראש החודשים.

גם המוסלמים חשבו בעניין חוסר היכולת לדעת בבטחה את היום בחודש לכן מועד חג הרמאדן נקבע מעט לפני החג, כדי להיות בטוחים שהם מחילים את החג במועד הנכון על פי הירח.

וַֽיְהִי־עֶ֥רֶב וַֽיְהִי־בֹ֖קֶר י֥וֹם אֶחָֽד׃

אני אומרת שאפשר לברך כל החודש שיהיה חודש טוב, ולהתפלל שהחודש שהחל בראש חודש טוב, יגמר בסוף חודש בטוב.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.