החודש העשירי.

שיהיה חודש טוב, לעם היהודי והגר התושב עמנו.

יום לקבלת תשלומים מביטוח לאומי-  היום העשרים לחודש.

ימים לקבלת שכר ממקומות העבודה- מהיום הארבעה ועשרים לחודש ועד ליום הרביעי בחודש הבא.

אני חושבת שיותר נכון לכוון את החכיון לשכר על פי מועדים ככתוב בתורתנו הקדושה ולא על פי מועדים נוצרים.

.

Copyright © 2022 . All rights reserved.