ז,ה.

מועד הכתובה- השנים עשר לחודש, בחודש התשיעי, בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי.

(מחשבות לאחר ביקור אצל – DENTICE  בשם- ALEXANDER).

חשוב לחשוב מה קורה שאדם לא מאמין בבורא עולם מקבל הסמכת רופא .

כל רופא בעת הסמכתו נשבע את שבועת הרופא.

רופא לא מאמין נשבע שבועת שקר, אם נשבע.

ברור לכל שאין לבטוח באדם לא מאמין , לא ניתן לסמוך על שבועה של אדם שלא מאמין בבורא עולם.

אני טוענת שלפני שמקבלים טיפול מרופא יש לשאול את הרופא אם הוא מאמין בבורא עולם.

לעתים הרופאים בטיפול שהם נותנים לנו הם מרפאים, אך לא אותנו.

מונה לי ז,ה.

אנא לי ז,ה.

מאז"ה.

HOOVER,

לא אמרתי לך, אך חשוב שתדע, אני בימי נידה מהיום העשירי לחודש, בחודש התשיעי בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

החודש הוא החודש התשיעי, היום הוא השנים עשר לחודש.

משמע,

אתמול היה- 9/11.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.