"התקף פסיכוטי".

.

.

כפי שידוע לכולם, מכות חשמל מרגיעות אדם שנמצא במצב של התקף שהגדירו "התקף פסיכוטי".

ידוע לכל שאוויר הוא מוליך, לא רק תקשורת "סלולרית".

ומה אני אומרת,

אני טוענת שיש לחברת החשמל את היכולת להגביר את המתח החשמלי בבתים בגובה כזה שהוא על גבול שלא יעשה את הפסקת החשמל אך יזרים חשמל לאוויר בבתים בדרך שלא תרגיש שיש מכות חשמל חלשות מאוד שפועלות עליך ומשכך מייצרות סוג של הרדמה במשמעות של דיכוי מרד או התכנות למרד. ולעתים גם ייצר מצב של רצון לישון.

אני טוענת שמתח חשמלי כזה באוויר, יוצר את ה"חשמל האלקטרוסטטי" יוצר "ציפצופים באוזניים" ומשכך בדרך זו ניתן לדעת שמפעילים כח כזה בבית בו אנו גרים.

אני חושבת שהפתרון הוא לשים "מגנטים" בבתים.

אני אבדוק את הדבר.

עטיפת התקליט ANIMALS של PINK FLOYED.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.