הלחמא עניא: לחם העוני. שבירת הקסם- ארבעים וחמש.

בתורה לא כתוב שהמצה היא לחם עוני. לא היה חוסר בשמרים, עם ישראל היה צריך לצאת בחיפזון ממצרים, לכן לא היה יכול לחכות שהשמרים יתפחו. מצה היא לא לחם עוני. בעת הזאת עושים לחם ללא שמרים שנמכר כלחם בריא יותר כטענת האופים שאופים אותו.

Copyright © 2021 . All rights reserved.