החוקים של לינדנשטראוס.

חשוב שתדעו שלפי החוקים של לינדנשטראוס הבנות של משפחתו נכדותיו נינותיו ובנות נינותיו עד קץ ימי משכו- מותרות לכל אנס באם הן אינן בתולות.

ככה יאמר לשופט שזיכה אנסים כי הנאנסת לא היתה בתולה  והאונסים היו קיבוצניקים.

כדי שנבין את חומרת הטעות בשפיטה של לינדנשטראוס המקרה הכי טוב להמשיל את הדבר ליהודה ותמר.

שאדם בא לזונה הוא משלם לה כסף, בדיוק כמו העסקה שעשה יהודה עם תמר כשהתחזתה לזונה. והיה "ניהול משא ומתן" לצורך אישור העסקה על ידי תמר לאחר שיהודה השאיר פיקדון… ערבות…ומשכך אין אישור לאנוס זונה למרות שהיא לא בתולה והיא לבושה באופן מאוד לא צנוע . אז על אחת כמה וכמה עם אשה שאינה עוסקת בזנות ואינה בתולה.

כדי שנצחק,

הבעל תמר, שרון יצחק תשובה לא השאיר ערבות אצל HAMBURGER וחבריו מהביטוח כשלווה מליארדים מחברות הביטוח.

בסופו של יום יהודה שהשאיר פיקדון אצל תמר בא לשלם כדי לקבל את הפיקדון.

המבורגר לא נתן כסף לתשובה מכספו שלו, לכן לא היה לו בלם לנהוג כפרוצה שלא דורשת הבטחת תשלום.

אין ביטוח בביטוח של המבורגר YAIR.

פרשת מופת- לימודי שנת שבעים ואחת.

יהלי סובול כתב על כך שיר.  אני לא יודעת אם צריך להגיד לו תודה או לא, כי גם ליהלי אולי יש בת ויש סיכוי שתהיה לו גם נכדה, כמובן שיש לו אשה. כך שגם לו יש "אינטרס" להלין בדבר…

.

MICHAL HORROR PICTURE SHOW.

כמובן שאם בנות משפחת לינדנשטראוס יוקיעו ויתנערו מקביעת אביהן הן לא צריכות להיות אשמות באשמותיו.

ברור לי ולכם שמשך זרעו של לינדנשטראוס נהנות מהשם שעשה לינדנשטראוס בקרב משפיעים בישראל.

.