הודעות לקוראים ולמאזינים- מעודכן: השלישי לחודש, בחודש העשירי בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

היום השלישי לחודש, בחודש העשירי בשנת השבעים לקוממיות העם היהודי בארצו.

הודעה לקוראים ולמאזינים. יש תקלה בשרת של אתרי INFO.

מערכת אתרי עת השלום היא מערכת כפולה של אתרי COM ו INFO.  כל כתבי אתרי עת השלום ותוכניות רדיו זמן השלום זמינה דרך שרתי אתרי COM של עת השלום ודרך ארכיון עת השלום.

אתרי עת השלום:

מבוא- com. רדיו זמן השלום- com. לימודי תורה- com. פיענוח צופן דה ווינצ'י- com. שבעת ספרי תורה. עת השלום- שולחן כתיבה- com. לוח מועדים- com.
מבוא- info. רדיו זמן השלום- info. לימודי תורה- info. פיענוח צופן דה ווינצ'י- info. ארכיון עת השלום ורדיו זמן השלום. עת השלום- שולחן כתיבה- info. לוח מועדים- info.

 

Copyright © 2021 . All rights reserved.