ב' לכל.

א' היא אינה ראשית לכל.

זה לא נכון לאמר א' לכל . האות א' היא אינה האות שמסמלת את הראשית לכל בהמשלה לאותיות.

יותר נכון לאמר ב' לכל. כי בראשית זאת המילה הראשונה בתורה. גם המילה בריאה מתחילה באות ב'. מצד שני האות הראשונה בשמו של בורא עולם היא א' אז זה כן נכון לאמור א' לכל כדי לתאר התחלה של משהו. מצד שלישי, יהוה הוא שם האלהים ואלהים הוא מהותו כאדון הארץ אדון עולם אז סביר להניח שיותר נכון לאמר י' לכל. מצד רביעי הפעולה הראשונה שעשה בורא עולם היא בריאה, בראשית ברא. אז כן נכון לאמור ב' לכל. מצד חמישי השמים, שמים לאלהים והארץ נתן לבני אדם , כך שא' לא יכולה להיות ראשית של דבר מעשה או דיבור לאדם ומלאכתו של הבורא היא אינה מלאכתו של האדם, כך שסביר להניח שמבחינת האדם האותיות א' ב' וי' אינן ראשית דבר מבחינת עשייתו של האדם בארץ הזו כדי לתאר תחילת דבר בהמשלה לאותיות.

אז נגיד מעתה ראשית לכל. כך שיש מצב שהאות הראשונה בסדר האותיות היא האות ר'.ויש בכך הגיון. כי ר' היא האות השניה במילים בראשית וברא.

יש מצב שזאת הסיבה שיצחק תשובה הוסיף לשמו את השם שרון ועכשיו ראשי התבות של שמו הם שי"ת.

 

Write a Comment

Copyright © 2022 . All rights reserved.