בכורי רדיו זמן השלום ועת השלום מראשית ועד שנת שישים ושבע- יש לי יום יום ים- הללו-יה.

..חמישי

ים 1 ים 2 ים 3 ים 4 ים 5 ים 6 ים 7 ים 8 ים 9 ים 10

 

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.