ביכורי חודש עשירי בשנת שבעים וארבע.

כתובת החודש העשירי- חלק ראשון.

כתובת החודש העשירי- חלק שני.

נורדאו וזאבי.

עמוד היום החמישי, לחודש, בחודש העשירי, בשנת ארבע ושבעים.

עמוד היום העשירי, לחודש, בחודש העשירי, בשנת ארבע ושבעים.

עמוד היום השני, לחודש, בחודש עשירי, בשנת ארבע ושבעים.

שבירת הקסם – חמש ושלושים.

שבירת הקסם- שלושים וארבע.

שבירת הקסם- שלושים ושבע.

שבירת הקסם- שלושים ושלוש.

שבירת הקסם- שלושים ושש.

שבירת הקסם- שלושים ושתים.

"כופל צל על צל" ביאליק. השוואה. "כוכב אחר כוכב-נופל"ביאליק.

כתובת החודש העשירי- חלק שלישי.

עמוד היום השישה ועשרים, לחודש, בחודש העשירי, בשנת ארבע ושבעים.

עמוד היום השמונה עשר, לחודש, בחודש העשירי, בשנת ארבע ושבעים.

פיענוח צופן דה ווינצ'י- עדכון חודש עשירי.

רדיו זמן השלום- POLSKA MUSIC- פרק ראשון- עממית.

רדיו זמן השלום- POLSKA MUSIC- פרק שלישי- SEVENTIES.

רדיו זמן השלום- POLSKA MUSIC- פרק שני- JAZZ.

 

 

Copyright © 2021 . All rights reserved.