ביכורים שבע.

 כתובות ראשיות:

קאפוסוף דברמזלוסו.חושך ואור

 .

כתובות משנה:

תחמז'לואלאצמיחההבדלה.

.

.

כתוביות תוכן:

לחיצה על הכתוביות תגדיל אותן.

מערבי אשכנזים אשכנזים שפלות נפש מערב גולם גולם ניר גלעד גולם גולם... מזל תחמז'לו תועבה. תיקון שוק. חם צהוב גלנט... שמנים תמר זנדברג
.רדיו זמן השלום:

עממי.

.

על הדרך

.

ג'אז

.

יהודה אפנדי.

.

ביכורים שבע- 14.8.2015.

נקודה

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.