בחירתו של ALBO.

.

בתחילתו של יום ALBO מכר עצמו לשטן . בסופו של יום כשALBO שבע מהכסף, הוא רוצה להשיב לעצמו את מה שהיה לו לפני וכל הכסף שבעולם לא יכול לקנות לו את זה.

בשורה התחתונה- ALBO הוא איש ששכב עם בעולת בעל. ALBO מבוער מישראל. ALBO חטא לבורא עולם ורק בורא עולם יכול לחון אותו.

בסופו של יום מבין SAMSON שהוא בנה על האדם הלא נכון לאשרו.

תראה,

העניים בשכונות העוני הסמוכות לים לא יכולים לשפץ את בתיהם. אני טוענת שאתה מתיש אותם עד שימכרו את בתיהם למשקיעים תמורת נזיד עדשים לנוכח הפוטנציאל  לשווי גבוה מאוד לאחר תמ”א.

לאחר שהמשקיעים ישלימו את ההשתלטות אתה תאשר תמ”א.

אותו הדבר אתה עושה עם העני שאתה דורש את נפשו או מנפש זרעו כשאתה מעני אותו יותר ויותר או שאתה טומן לו שיחות ובורות עד שיפול.

אתה מעמיד את העני באותו מצב של חוסר ברירה בדיוק כמו שהנאצים עשו לסופי בבחירתה של סופי שבקשו ממנה לבחור מי מילדיה יחיה ומי מילדיה ימות.

Albo לא היה עני כשמכר. Albo היה עשיר שרצה להיות עשיר יותר.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.