באורים- אפרטהייד- שניים.

אינטל

כדי שלא יתקיים שדי תרומות בגת ואשקלון שמשמעותו געילה, אומר- אינטל קיבלה מענקים מעם ישראל בסך של כ- 6 מליארד שקל. עד שאינטל לא תשלם מיסים כמלוא סכום המענק ותשלם מס כמקובל בישראל ובאמריקה לחברות שאינן נמנות עם החברות המועדפות- אינטל, חייבת לעם ישראל ובכל ארץ בה היא פועלת כמקבלת מענקים והעדפות שנועדו כנראה לייצר בתודעה שלכם שאינטל עושה טובה לישראל שבשורה התחתונה היא צדה מוחות שהיו אמורים ל”אתגר” אותה ולפזר שליטה. 

אפרטהייד ישראל תוכנית

………. גם את המוחות שהמדינה מספקת לאינטל הם מוחות שמחשבתם מוטית לחוש טוב עם מעמדם לנוכח קיומו של עובד הקבלן. בשורה התחתונה, הם ישאירו את המח שלהם אצל אינטל שבסופו של יום- ריכוז המוחות בעולם אצל אינטל, מקיים נקודת שליטה. אני מניחה שזאת תרומת הנהגת המדינה לסדר העולמי החדש ………………………………………………………………………………………….. נקודה ועוד נקודה. נקודה נקודה נקודה.

. 
Copyright © 2021 . All rights reserved.