אתרי עת השלום.

אתרי עת השלום:

מבוא- com.
רדיו זמן השלום- com.
לימודי תורה- com.
פיענוח צופן דה ווינצ'י- com.
שבעת ספרי תורה.
עת השלום- שולחן כתיבה- com.
לוח מועדים- com.
מבוא- info.
רדיו זמן השלום- info.
לימודי תורה- info.
פיענוח צופן דה ווינצ'י- info.
ארכיון עת השלום ורדיו זמן השלום.
עת השלום- שולחן כתיבה- info.
לוח מועדים- info.

לנוכח תקלות רבות, מערכת אתרי עת השלום מנוהלת במערכת כפולה לכל אתר יש שתי כתובות ושרת מיוחד שלא באותה יבשת או חוף. לקוראים יש את היכולת גם לקרוא בארכיון שגם לו יש מערכת כתובות ושרת משלו .

כך שצריכה להיות קריסת רשת עולמית או פגיעה מכוונת בי כדי שלא יהיה ניתן לקרוא בעת השלום  ולהאזין לרדיו זמן השלום בכל עת. זה כמו שאתה שומע בנסיעה 88 במרכז וכשאתה מגיע לאזור הצפון אתה מעביר ל- 87.6.. או להפך..

Copyright © 2021 . All rights reserved.